MNC 2022

Committee Members

ORGANIZING COMMITTEE
Organizing Committee
Chair
Masao Nagase (Tokushima Univ.)
Organizing Committee
Vice Chairs
Seiya Kasai (Hokkaido Univ.)
Toshiyuki Tsuchiya (Kyoto Univ.)
Organizing CommitteesJinho Ahn (Hanyang Univ.)
Seiji Akita (Osaka Metropolitan Univ.)
Hiroshi Arimoto (AIST)
Koji Asakawa (Kioxia)
Tanemasa Asano (Kyushu Univ.)
Toyohiro Chikyow (NIMS)
Kazuaki Furukawa (Meisei Univ.)
Yoshihiko Hirai (Osaka Metropolitan Univ.))
Toshiyuki Horiuchi (Tokyo Denki Univ.)
Koji Ishibashi (RIKEN)
Takanori Ichiki (Univ. of Tokyo)
Toshiro Itani (Osaka Univ.)
Toshiki Ito (Canon)
Eun Kyu Kim (Hanyang Univ.)
Youngmin Kim (Donkook Univ.)
Atsushi Kohno (Fukuoka Univ.)
Daiyu Kondo (Fujitsu)
Hidetoshi Kotera (RIKEN)
Takahiro Kozawa (Osaka Univ.)
Masaru Kurihara (Hitachi)
Takashi Meguro (Tokyo Univ. of Sci.)
Seiji Nagahara (Tokyo Electron)
Yasuyuki Miyamoto (Tokyo Tech.)
Takashi Nagamine (Tokyo Ohka)
Katsuhiko Nishiguchi (NTT)
Yukinori Ochiai (Univ. of Tokyo)
Shinji Okazaki (Alitecs)
Yukinori Ono (Shizuoka Univ.)
Shintaro Sato (Fujitsu)
Takashi Sato (Kioxia)
Motofumi Suzuki (Kyoto Univ.)
Hiroshi Yamaguchi (NTT)
Hiroshi Yamashita (Nuflare Technol.)


ADVISORY
AdvisoryYoshinobu Aoyagi (Ritsumeikan Univ.)
Kenji Gamo (Emeritus, Osaka Univ.)
Kazuhiro Hane (Tohoku Univ.)
L.R. Harriott (Univ. of Virginia)
Yasuhiro Horiike (Univ. of Tsukuba)
Sunao Ishihara (Univ. of Tokyo)
Dieter Kern (Univ. of Tubingen)
Masanori Komuro (Emeritus, KEK)
Michael Kraft (Kuleuven)
B. Robert Ilic (Natl. Inst. of Standards and Technol.)
Gerald Lopez (Univ. of Pennsylvania)
Jean-François de Marneffe (imec)
Shinji Matsui (Emeritus, Univ. of Hyogo)
Suk-Ki Min (Kyung Hee Univ.)
A.R. Neureuther (UC Berkeley)
Stella W. Pang (City Univ. of Hong Kong)
R.F.W. Pease (Stanford Univ.)
Kurt Ronse (IMEC)
Michael Roukes (Caltech)
Martha I. Sanchez (LytEn Inc.)
Ryuichi Shimizu (Osaka Univ.)
Shuichi Shoji (Waseda Univ.)
H.I. Smith (MIT)
James Spallas (KLA)
Takuo Sugano (Emeritus, Univ. of Tokyo)
Seiichi Tagawa (Osaka Univ.)
Mikio Takai (Emeritus,Osaka Univ.)
Serge Tedesco (Leti)
Massimo De Vittorio (Istituto Italiano di
Tecnol. & Univ. del Salento)
Stefan Wurm (SEMATECH)
STEERING COMMITTEE
Steering Committee ChairKatsuhiko Nishiguchi (NTT)
Steering Committee Vice ChairFumitaro Ishikawa (Hokkaido Univ.)
Steering Committees, OrganizingMasao Nagase (Tokushima Univ.)
Seiya Kasai (Hokkaido Univ.)
Toshiyuki Tsuchiya (Kyoto Univ.)
Steering Committees,
Program
Daiyu Kondo (Fujitsu)
Koji Asakawa (Kioxia)
Kazuaki Furukawa (Meisei Univ.)
Seiji Nagahara (Tokyo Electron)
Steering Committees,
Treasure
Hiroshi Yamashita (Nuflare Technol.)
Steering Committees,
Sponsor
Takashi Nagamine (Tokyo Ohka)
Steering Committees,
Overseas
Sung Woo Hwang (Samsung SDS)
Jang-Kyoo Shin (Kyungpook Univ.)
Alek Chen (ASML)
Hong Yee Low (Singapore Univ. of Technol. and Design)
Cheng-Yao Lo (Natl. Tsing Hua Univ.)
PROGRAM COMMITTEE
Program ChairDaiyu Kondo (Fujitsu)  
Program Vice ChariKouji Asakawa (KIOXIA)
Kazuaki Furukawa (Meisei Univ.)
Seiji Nagahara (Tokyo Electron)
JJAP EditorShinjiro Hara (Hokkaido Univ.)
1-1: Advanced Lithography and PatterningSection Head
Sachiko Kobayashi (Kioxia)
Sub Head
Tetsuo Harada (Univ. of Hyogo)
Geert Vandenberghe (IMEC)
Members
James Bonafede (Cymer Japan)
Wolfgang Demmerle (Synopsys, Germany) 
Kunihiko Kasama (Usio)
Mark Maslow (ASML)
Yasutaka Morikawa (DNP)
Takeyoshi Ohashi (Hitachi)
Kenichi Oyama (Tokyo Electron)
1-2: Electron and Ion Beam TechnologiesSection Head
Makoto Sakakibara (Hitachi)
Sub Head
Hiroshi Yamashita (Nuflare Technol.)
Junichi Yanagisawa (Univ. of Shiga Pref.)
Kuen-Yu Tsai (Natl. Taiwan Univ.)
Ho Seob Kim (Sun Moon Univ., Korea)
Members
Sergey Babin (A-Beam)
Takaomi Ito (Elionix)
Atsushi Kinomura (Kyoto Univ.)
Kyu Chang Park (Kyung Hee Univ.)
Yasunari Sohda (Univ. of Tsukuba)
Keiichiro Hitomi (Hitachi)
1-3: Patterning Materials Section Head
Tomoki Nagai (JSR)
Sub Head
Julius Santillan (Osaka Univ.)
Mark Neisser (Tsinghua Univ.)
Members
Satoshi Enomoto (Toyo Gosei)
Kazuyo Morita (Oji Holdings)
Seiji Nagahara (Tokyo Electron)
Kazumasa Okamoto (Osaka Univ.)
Hiroki Yamamoto (QST)


2-1: Nanocarbon & 2D MaterialsSection Head
Shohei Chiashi (Univ. of Tokyo)
Sub Head
Yasumitsu Miyata (Tokyo Metropolitan Univ.)
Ryota Negishi (Toyo Univ.)
Members
Jong-Hyun Ahn (Yonsei U niv.)
Atsushi Ando (AIST)
Wen-Hao Chang (Natl. Chiao Tung Univ.)
Masayuki Katagiri (Sony)
Satoru Konabe (Hosei Univ.)
Takahiro Kondo (Univ. of Tsukuba)
Kenzo Maehashi (Tokyo Univ. of Agriculture and Technol. )
Keisuke Shinokita (Kyoto Univ.)
Susumu Okada (Univ. of Tsukuba)
Haruka Omachi (Nagoya Univ.)
Taishi Takenobu (Nagoya Univ.)
Masaki Tanemura (Nagoya Inst. of Technol.)
Kazuhiro Yanagi (Tokyo Metropolitan Univ.)
2-2: NanodevicesSection Head
Jun Tatebayashi (Osaka Univ.)
Sub Head
Nobuhiko Ozaki (Wakayama Univ.)
Members
Sanguan Anantathanasarn (Furukawa FITEL)
Shigeo Asahi (Kobe Univ.)
Shinjiro Hara (Hokkaido Univ.)
Akio Higo (Univ. of Tokyo)
Yasuaki Ishikawa (Aoyama Gakuin Univ.)
Yuuichiro Mitani (Tokyo City Univ. )
Munetoshi Seki (Univ. of Tokyo)
Kuniharu Takei (Osaka Metropolitan Univ.)
Takahisa Tanaka (Univ. of Tokyo)
Takeshi Yanagida (Univ. of Tokyo)

2-3: NanofabricationSection Head
Kouichi Takase (Nihon Univ.)
Sub Head
Hirofumi Tanaka (Kyushu Inst. of Technol.)
Members
Tsuyoshi Hasegawa (Waseda Univ.)
Ryu Hasunuma (Tsukuba Univ.)
Tsuyoshi Hatano (Nihon Univ.)
Wataru Mizubayashi (AIST)
Takeru Okada (Tohoku Univ.)
Tomohiro Shimizu (Kansai Univ.)
Shoso Shingubara (Kansai Univ.)
Katsuhiro Tomioka (Hokkaido Univ.)
You Yin (Gunma Univ.)
2-4: Inorganic NanomaterialsSection Head
Takashi Tsuchiya (NIMS)
Sub Head
Jun Kano (Okayama Univ.)
Members
Kazuto Hatakeyama (AIST)
Shu Nakaharai (NIMS)
Takao Shimizu (NIMS)
Takaaki Taniguchi (NIMS)
Yurina Terasawa (Waseda Univ.)
Shinya Tsukada (Shimane Univ.)
2-5: Organic NanomaterialsSection Head
Akito Masuhara (Yamagata Univ.)
Sub Head
Sadahiro Masuo (Kwansai Univ.)
Members
Naoya Aizawa (Osaka Univ.)
Tesuro Katayama (Tokushima Univ.)
Daiki Kuzuhara (Iwate Univ.)
Ryohei Yamakado (Yamagata Univ.)
Takeshi Yasuda (NIMS)

2-6: NanoTool Section Head
Koji Sugano (Kobe Univ.)
Sub Head
Takayuki Hoshino (Hirosaki Univ.)
Members
Shoji Hotta (Hitachi High-Technol.)
Tadashi Ishida (Tokyo Tech.)
Ryuzo Kawamura (Saitama Univ.)
Naritaka Kobayashi (Univ. of Shiga Pref.)
Reo Kometani (Univ. of Tokyo)
Osamu Kubo (Osaka Univ.)
Hiroki Miyazako (Univ. of Tokyo)
Takahiro Namazu (Kyoto Univ. of Advanced Sci.)
Yasuhiko Sugiyama (Hitachi Hightech. Sci.)

3: Nanoimprint, Hybrid-NIL,
Biomimetics, and Functional Surfaces
Section Head
Jun Taniguchi (Tokyo Univ. of Sci.)
Sub Head
Akihiro Miyauchi (Tokyo Medical and Dental)
Heon Lee (Korea Univ.)
Fu-Yuh Chang (Natl. Taiwan Univ. of Sci. and Technol.)
Hong Yee Low (Singapore Univ. of Technol. and Design)
Michael Muhlberger (PROFACTOR GmbH)
Members
Yoshihiko Hirai (Osaka Metropolitan Univ.)
Yuji Hirai (Chitose Inst. of Sci. and Technol.)
Toshiki Ito (CANON)
Shunya Ito (Dexerials)
Kazuma Kurihara (AIST)
Makoto Okada (Asahi Kasei)
Nobuji Sakai (Samsung R&D Institute Japan)
Junpei Sakurai (Nagoya Univ.)
Yuzuru Shimazaki (Hitachi)
Kenta Suzuki (AIST)

4: BioMEMS, Lab on a Chip, and
Nanobiotechnology
Section Head
Atsushi Miura (Hokkaido Univ.)
Sub Head
Shinya Kumagai (Meijo Univ.)
Members
Takanori Akagi (Tokyo Tech.)
Kazuaki Furukawa (Meisei Univ.)
Tomohiro Hayashi (Tokyo Tech.)
Akihide Hibara (Tohoku Univ.)
Akira Matsumoto (Tokyo Medical and Dental)
Takeo Miyake (Waseda Univ.)
Ryugo Tero (Toyohashi Univ. of Technol.)
5: Microsystem Technology and MEMSSection Head
Ryo Takigawa (Kyushu Univ.)
Sub Head
Yoshihiro Hasegawa (Hiroshima City Univ.)
Shugo Miyake (Kobe City College of Technol.)
Members
Hiroki Hiraga (Toshiba)
Kentaro Iwami (Tokyo Univ. of Agriculture and Technol.)
Sumito Nagasawa (Shibaura Inst. of Technol.)
Toru Nakakubo (Canon)
Takahiro Namazu (Kyoto Univ. of Advanced Sci.)
Yasushi Tomizawa (Toshiba)
Daisuke Yamane (Ritsumeikan Univ.)
6: Atomic Layer Processing (ALP)Section Head
Hiroshi Arimoto (AIST)
Sub Head
Fumihiko Hirose (Yamagata Univ.)
Members
Christian Dussarrat
Kenji Ishikawa (Nagoya Univ.)
Kazuhiro Karahashi (Osaka Univ.)
Yasutaka Matsuo (Hokkaido Univ.)
Fumikazu Mizutani (Kojundo Chemical Lab.)
Jin-Seong Park (Hanyang Univ.)
Norifusa Sato (NIMS)
Koichi Tokudome (Tosoh)
Noriyuki Uchida (AIST)
Shigeo Yasuhara (Japan Advanced Chemicals)