Committee

MNC 2024 COMMITTEE LIST
ORGANIZING COMMITTEE
Organizing Committee
Chair
Toshiyuki Tsuchiya (Kyoto Univ.)

Organizing Committee
Vice Chairs
Kazuaki Furukawa (Meisei Univ.) Katsuhiko Nishiguchi (NTT)
Organizing CommitteesJinho Ahn (Hanyang Univ.)
Seiji Akita (Osaka Metropolitan Univ.)
Hiroshi Arimoto (AIST)
Koji Asakawa (Kioxia)
Toyohiro Chikyow (NIMS)
Toshiro Hiramoto (The Univ. of Tokyo)
Toshiyuki Horiuchi (Tokyo Denki Univ.)
Koji Ishibashi (RIKEN)
Takanori Ichiki (The Univ. of Tokyo)
Toshiro Itani (AIST)
Toshiki Ito (Canon)
Seiya Kasai (Hokkaido Univ.)
Isao Kawata (imec Tokyo Office)
Eun Kyu Kim (Hanyang Univ.)
Jong Su Kim (Yeungnam Univ.)
Atsushi Kohno (Fukuoka Univ.)
Daiyu Kondo (Fujitsu)
Hidetoshi Kotera (Kyoto Univ.)
Taizo Kobayashi (Ritsumeikan Univ.)

Takahiro Kozawa (Osaka Univ.)
Shinya Kumagai (Meijo Univ.)
Masaru Kurihara (Hitachi)
Atsushi Miura (Hokkaido Univ.)
Seiji Nagahara (Tokyo Electron)
Tomoki Nagai (JSR)
Takashi Nagamine (Tokyo Ohka)
Takahiro Namazu(Kyoto Univ. of Advanced Sci.)
Yasuyuki Miyamoto (Tokyo Inst. of Technol..)
Masao Nagase (Tokushima Univ.)
Yukinori Ochiai (The Univ. of Tokyo)
Yukinori Ono (Shizuoka Univ.)
Takashi Sato (Alitecs)
Motofumi Suzuki (Kyoto Univ.)
Kouichi Takase (Nihon Univ.)
Jun Taniguchi (Tokyo Univ. of Sci.)
Hiroshi Yamaguchi (NTT)
Hiroshi Yamashita (Nuflare Technol.)ADVISORY (Tentative)
AdvisoryYoshinobu Aoyagi (Ritsumeikan Univ.)
Tanemasa Asano (Kyushu Univ.)
Chih-Hao Chang (Univ. of Texas)
Kenji Gamo (Emeritus, Osaka Univ.)
Gabi Grützner (micro resist)
Kazuhiro Hane (Tohoku Univ.)
L.R. Harriott (Univ. of Virginia)
Yoshihiko Hirai (Emeritus, Osaka Metropolitan Univ.)
Sunao Ishihara (Univ. of Tokyo)
Dieter Kern (Univ. of Tubingen)
Masanori Komuro (Emeritus, KEK)
INSA, LAAS-CNRS, EliA Group
Shinji Matsui (Emeritus, Univ. of Hyogo)
Takashi Meguro (Emeritus, Tokyo Univ. of Sci.)
Suk-Ki Min (Kyung Hee Univ.)
A.R. Neureuther (UC Berkeley)
Shinji Okazaki (Alitecs)


Laurent Pain (Leti)
Stella W. Pang (City Univ. of Hong Kong)
R.F.W. Pease (Stanford Univ.)
The Ohio State University
Kurt Ronse (IMEC)
Michael Roukes (Caltech)
Shintaro Sato (Fujitsu)
Ryuichi Shimizu (Emeritus, Osaka Univ.)
Jang-Kyoo Shin (Kyungpook Univ.)
Shuichi Shoji (Waseda Univ.)
H.I. Smith (MIT)
Takuo Sugano (Emeritus, Univ. of Tokyo)
Seiichi Tagawa (Osaka Univ.)
INSA, LAAS-CNRS
University of Southern California
Stefan Wurm (SEMATECH)
Qiangfei Xia (Univ. of Massachusetts)
STEERING COMMITTEE
Steering Committee ChairTakahiro Namazu (Kyoto Univ. of Advanced Sci.)
Steering Committee Vice ChairDaiyu Kondo (Fujitsu)
Steering Committees, OrganizingToshiyuki Tsuchiya (Kyoto Univ.)

Kazuaki Furukawa (Meisei Univ.)
Katsuhiko Nishiguchi (NTT)
Steering Committees,
Program
Koji Asakawa (Kioxia)
Shinya Kumagai (Meijo Univ.)
Tomoki Nagai (JSR)
Kouichi Takase (Nihon Univ.)

Steering Committees,
Treasure
Seiji Nagahara (Tokyo Electron)
Steering Committees,
Local Arrange
Taizo Kobayashi (Ritsumeikan Univ.)
Steering Committees,
Sponsor, Web.
Takashi Nagamine (Tokyo Ohka)
Hironobu Taoka (Nihon Synopsys)
Isao Kawata (imec Tokyo Office)
Steering Committees,
Overseas
Sung Woo Hwang (Samsung SDS)
Hong Yee Low (Singapore Univ. of Technol. and Design)
Cheng-Yao Lo (Natl. Tsing Hua Univ.)
PROGRAM COMMITTEE
Program ChairKoji Asakawa (Kioxia)
Program Vice ChariShinya Kumagai (Meijo Univ.)
Kouichi Takase (Nihon Univ.)
Tomoki Nagai (JSR)
JJAP EditorShinjiro Hara (Hokkaido Univ.)
1-1: Advanced Lithography and PatterningSection Head
Tetsuo Harada (Univ. of Hyogo)
Sub Head
Sachiko Kobayashi (Kioxia)
Geert Vandenberghe (IMEC)
Members
James Bonafede (Cymer Light Sources, an ASML Company)
Wolfgang Demmerle (Synopsys, Germany) 
Kunihiko Kasama (Usio)
Mark Maslow (ASML)
Yasutaka Morikawa (DNP)
Takeyoshi Ohashi (Hitachi)
Geert Vandenberghe (imec)


1-2: Electron and Ion Beam TechnologiesSection Head
Keiichiro Hitomi (Hitachi)
Sub Head
Makoto Sakakibara(Hitachi)
Junichi Yanagisawa(Univ. of Shiga Pref.)

Members

1-3: Patterning Materials Section Head
Toru Fujimori (FUJIFILM)
Sub Head
Julius Santillan (AIST)
Mark Neisser (Tsinghua Univ.)
Members
Satoshi Enomoto (Toyo Gosei)
Kazuyo Morita (Oji Holdings)
Seiji Nagahara (Tokyo Electron)
Tomoki Nagai (JSR)
Mark Neisser (Tsinghua Univ.)
Kazunari Okamoto (Osaka Univ.)
Hiroki Yamamoto (QST)
Kenji Yoshimoto (Kanazawa Univ.)


2-1: Nanocarbon & 2D MaterialsSection Head
Yasumitsu Miyata (Tokyo Metropolitan Univ.)
Sub Head
Shohei Chiashi (Univ. of Tokyo)
Ryota Negishi (Toyo Univ.)
Members
Jong-Hyun Ahn (Yonsei U niv.)
Atsushi Ando (AIST)
Wen-Hao Chang (Natl. Chiao Tung Univ.)
Masafumi Inaba (Kyushu Univ.)
Ryo Kitaura (Nagoya Univ.)
Satoru Konabe (Hosei Univ.)
Takahiro Kondo (Univ. of Tsukuba)
Kenzo Maehashi (Tokyo Univ. of Agriculture and Technol. )
Keisuke Shinokita (Kyoto Univ.)
Shinichiro Mouri (Ritsumeikan Univ.)
Yui Ogawa (NTT)
Susumu Okada (Univ. of Tsukuba)
Haruka Omachi (Wakayama Medical Univ.)
Jiang Pu (Tokyo Inst. of Technol.)
Taishi Takenobu (Nagoya Univ.)
Masaki Tanemura (Nagoya Inst. of Technol.)
Kazuhiro Yanagi (Tokyo Metropolitan Univ.)
Yohei Yomogida (Hokkaido Univ.)
2-2: NanodevicesSection Head
Shigeo Asahi (Kobe Univ.)
Sub Head
Nobuhiko Ozaki (Wakayama Univ.)
Takahisa Tanaka (Keio Univ.)
Members
Sanguan Anantathanasarn (Furukawa FITEL)
Shinjiro Hara (Hokkaido Univ.)
Akio Higo (Univ. of Tokyo)
Yasuaki Ishikawa (Aoyama Gakuin Univ.)
Yuuichiro Mitani (Tokyo City Univ.)
Munetoshi Seki (Univ. of Tokyo)
Kuniharu Takei (Hokkaido Univ.)
Jun Tatebayashi (Osaka Univ.)
Takeshi Yanagida (Univ. of Tokyo)

2-3: NanofabricationSection Head
Katsuhiro Tomioka (Hokkaido Univ.)
Sub Head
Tomohiro Shimizu (Kansai Univ.)
Hirofumi Tanaka (Kyushu Inst. of Technol.)
Members
Kazuhiko Endo (Tohoku Univ.)
Takashi Fujita (Osaka Univ.)
Tsuyoshi Hasegawa (Waseda Univ.)
Ryu Hasunuma (Tsukuba Univ.)
Tsuyoshi Hatano (Nihon Univ.)
Masahiro Hori (Shizuoka Univ.)
Kouichi Takase (Nihon Univ.)
Wataru Mizubayashi (AIST)
Kazuki Ngashima (Hokkaido Univ.)
Akio Ohta (Fukuoka Univ.)
Takeru Okada (Tohoku Univ.)
Shoso Shingubara (Kansai Univ.)
You Yin (Gunma Univ.)


2-4: Inorganic NanomaterialsSection Head
Takao Shimizu (NIMS)
Sub Head
Kazuto Hatakeyama (Kumamoto Univ.)
Members
Kazuto Hatakeyama (Kumamoto Univ.)
Jun Kano (Okayama Univ.)
Shu Nakaharai (Tokyo Univ. of Technol.)
Takaaki Taniguchi (NIMS)
Yurina Terasawa (Kumamoto Univ.)
Shinya Tsukada (Shimane Univ.)
2-5: Organic NanomaterialsSection Head
Akito Masuhara (Yamagata Univ.)
Sub Head
Ryohei Yamakado (Yamagata Univ.)
Members
Mitsuo Hara (Kagawa Univ.)
Tetsuro Katayama (Tokushima Univ.)
Yoichi Kobayashi (Ritsumeikan Univ.)
Yuichiro Watanabe (Kyoto Univ.)

2-6: Nano Surfaces, Interfaces,
and Advanced Nano Metrology
Section Head
Takayuki Hoshino (Nagoya Univ.)
Sub Head
Osamu Kubo (Gifu Univ.)
Members
Masayuki Abe (Osaka Univ)
Shoji Hotta (Hitachi High-Tech.)
Ryuzo Kawamura (Saitama Univ.)
Naritaka Kobayashi (Univ. of Shiga Pref.)
Reo Kometani (Univ. of Tokyo)
Hiroki Miyazako (Univ. of Tokyo)
Hayato Sone (Gunma Univ.)
Koji Sugano (Kobe Univ.)
3: Nanoimprint, Hybrid-NIL,
Biomimetics, and Functional Surfaces
Section Head
Toshiki Ito (CANON)
Sub Head
Yuji Hirai (Chitose Inst. of Sci. and Technol.)
Heon Lee (Korea Univ.)
Fu-Yuh Chang (Natl. Taiwan Univ. of Sci. and Technol.)
Hong Yee Low (Singapore Univ. of Technol. and Design)
Michael Muhlberger (PROFACTOR GmbH)
Members
Yoshihiko Hirai (Osaka Metropolitan Univ.)
Shunya Ito (Dexerials)
Kazuma Kurihara (AIST)
Akihiro Miyauchi (Tokyo Medical and Dental)
Makoto Okada (Asahi Kasei)
Nobuji Sakai (Samsung Japan)
Junpei Sakurai (Nagoya Univ.)
Yuzuru Shimazaki (Hitachi)
Kenta Suzuki (AIST)
Jun Taniguchi (Tokyo Univ. of Sci.)


4: BioMEMS, Lab on a Chip, and
Nanobiotechnology
Section Head
Shigeyasu Uno (Ritsumeikan Univ.)
Sub Head
Takeo Miyake (Waseda Univ.)

Members
Kazuaki Furukawa (Meisei Univ.)
Akihide Hibara (Tokyo Inst. of Technol.)
Shinya Kumagai (Meijo Univ.)
Akira Matsumoto (Tokyo Medical and Dental)
Atsushi Miura (Hokkaido Univ.)
Hiroaki Takehara (The The Univ. of Tokyo)
Ryugo Tero (Toyohashi Univ. of Technol.)


5: Microsystem Technology and MEMSSection Head
Shugo Miyake (Setsunan Univ.)
Sub Head
Yoshihiro Hasegawa (Hiroshima City Univ.)
Daisuke Yamane (Ritsumeikan Univ.)
Members
Kentaro Iwami (Tokyo Univ. of Agriculture and Technol.)
Sumito Nagasawa (Shibaura Inst. of Technol.)
Toru Nakakubo (Canon)
Hirokazu Nakazawa (Mirise Technologies)
Taiyu Okatani (Tohoku Univ.)
Ryo Takigawa (Kyushu Univ.)
Yasushi Tomizawa (Toshiba)
6: Atomic Layer Processing (ALP)Section Head
Fumihiko Hirose (Yamagata Univ.)
Sub Head
Shigeo Yasuhara (Japan Advanced Chemicals)
Myung Mo Sung (Hanyang Univ.)
Jiyoung Kim (Univ. of Texas)


Members
Hiroshi Arimoto (AIST)
Christian Dussarrat
Kenji Ishikawa (Nagoya Univ.)
Kazuhiro Karahashi (Osaka Univ.)
Yasutaka Matsuo (Hokkaido Univ.)
Fumikazu Mizutani (Kojundo Chemical Lab.)
Takashi Onaya (The Univ. of Tokyo)
Hiroto Ohtake (Hitachi High-Tech)
Norifusa Sato (NIMS)
Jin-Seong Park (Hanyang Univ.)
Koichi Tokudome (Tosoh)
Noriyuki Uchida (AIST)